Julen 2022-8

God Jul David önskar Adam och Johanna

Sand, växter, eller ljus,

bara fantasin sätter gränsen i detta hus!