Julen 2022-10

God Jul Mamma önskar Adam och Johanna

Dessa har sitt ursprung i ett garage på Sankt Pauligatan i Göteborg,

men se till att de inte hamnar i er gemensamma korg!