Julen 2022-1

God Jul Pappa önskar Adam och Johanna

Med denna grej kan ni känna er trygga,

nu när grannen snart ska börja bygga.

Kontrollera att de inte kommer för nära,

så att du annars får stå där sen och svära.